termenii si conditiile Raiffeisen Bank

Sunt de acord ca Extreme Training sa procedeze la colectarea, prelucrarea şi transferul catre partenerul contractual ai acestuia Raiffeissen Bank SA a datelor mele precizate mai sus, pe teritoriul României şi/sau în străinătate, ( direct şi/sau prin imputernicitii şi /sau partenerii contractuali ai acestora) în scopul de a primi direct de la Interactive People sau de la partenerii contractuali ai acestuia, informaţii despre produse, servicii şi activităţi ale acestora şi/sau ale partenerilor săi, precum şi în scopul efectuării de către acestia, direct sau prin parteneri contractuali, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile şi activităţile actuale şi/sau viitoare ale acesteia, ale partenerilor acestora existenţi sau viitori, pe durata oricăror campanii promoţionale şi/sau de informare ce vor fi organizate de către acestia sau de catre terţi parteneri ai acestora, inclusiv către şi respectiv de către societăţile membre ale grupului din care fac parte acestia.

Atat Extreme Training cat si Raiffeisen Bank asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, iar accesul la informaţiile tratate drept confidenţiale va fi limitat la acele persoane care, prin natura activităţii desfăşurate, este necesar să ia cunoştinţă de aceste informaţii în scopul ducerii la îndeplinire a scopului raporturilor juridice născute în relaţie cu aceasta. Aceste persoane îşi asumă obligaţia de a asigura şi păstra confidenţialitatea acestor date şi informaţii şi de a le prelucra în conformitate cu cerinţele legale.

În cazul în care nu voi mai fi de acord ca datele mele personale să fie prelucrate de către Extreme Training sau de Raifefisen Bank sau să  fie dezvăluite unor terţi in scopul anteprecizat, înţeleg să imi exprim opoziţia în orice moment în scris, în mod gratuit şi să o înaintez catre Extreme Training.

Declar că mi-au fost aduse la cunoştinţă drepturile pe care mi le confera Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul de informare şi acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziţie la colectarea şi prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a mă adresa justiţiei, precum şi faptul că drepturile de acces la date, de intervenţie şi de opoziţie pot fi exercitate adresând o cerere scrisă către Interactive People, datată şi semnată, în care se vor menţiona informaţiile prevăzute de lege. Oricărei cereri formulate în temeiul Legii  nr.677/2001 îi voi ataşa o copie lizibilă a actului meu de identitate. Vă rugăm să  bifati aceasta casuta cu NU daca nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor personale in conditiile stipulate mai sus.

Comments

comments

No Comments Yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

PARTENERI