Cum te ajuta inteligenta emotionala in Leadership?

IQleadershipeq

Veți găsi descrise mai jos cele 18 componente ale Inteligentei Emoționale  grupate în cele 4 categorii: autocunoaștere, stăpânire de sine, conștiință socială și gestionarea relațiilor. Veți afla mai jos specific cum va ajuta dezvoltarea fiecărei compentențe, un om cu EQ mare fiind unul care are dezvoltate toate aceste competente. Întrebarile sunt binevenite la sfarșitul articolului!

Metaforic vorbind IQ-ul ia interviul, EQ-ul ia postul! Ati observat oameni foarte destepti care nu au succes în viață sau care eșuează în gestionarea relațiilor, respectiv leadership? Motivul este simplu, au un EQ <IQ

AUTOCUNOAŞTEREA

Autocunoaşterea emoţională. Oamenii care se cunosc bine din punct de vedere emoţional sunt racordaţi la semnalele lor interioare, în­ţelegând în ce fel îi afectează sentimentele şi în ce fel acestea le in­fluenţează performanţele la slujbă. Ei sunt în acord cu valorile după care se ghidează şi pot adesea să intuiască cel mai bun curs al ac­ţiunii, fiind capabili să vadă imaginea de ansamblu într-o situaţie complexă. Oamenii care au o bună auto cunoaştere emoţională pot fi sinceri şi de încredere, capabili să vorbească deschis despre emo­ţiile lor şi să-şi prezinte cu convingere viziunea călăuzitoare,

Autoevaluarea corectă. Oamenii care se cunosc bine ştiu de regulă care le sunt limitele şi atuurile, şi ştiu să se evalueze cu umor. Au un talent aparte în a identifica aspectele pe care trebuie să şi le per­fecţioneze, şi invită feedbackul şi criticile constructive. Autoevalua­rea corectă îi permite unui lider să ştie când să ceară ajutor şi asupra căror lucruri să se concentreze atunci când îşi cultivă noile abilităţi de conducere.

•  Încrederea în sine. Pentru că îşi evaluează în mod corect abilităţile, aceşti lideri îşi permit să jongleze cu atuurile lor. Oamenii încrezători îşi pot asuma proiecte dificile. Genul acesta de lideri au adesea o prezenţă şi o siguranţă care îi face să iasă în evidenţă într-un grup.

STĂPÂNIREA DE SINE

•  Autocontrolul. Oamenii care dispun de un bun autocontrol emoţio­nal pot găsi căi de a-şi manevra emoţiile şi impulsurile care îi per­turbă, şi chiar de a le canaliza într-o direcţie pozitivă. Emblema autocontrolului o poartă liderul care rămâne calm şi îşi păstrează sângele rece în condiţii de stres maxim sau în timpul unei situaţii de criză — ori care rămâne implacabil atunci când se confruntă cu o problemă dificilă

•  Transparenţa. Oamenii transparenţi trăiesc conform valorilor lor. Transparenţa — o deschidere autentică faţă de ceilalţi, în ce pri­veşte sentimentele, convingerile şi acţiunile — face posibilă inte­gritatea. Astfel de Oamenii recunosc deschis atunci când au făcut o greşeală sau un gest nepotrivit, şi pun în discuţie comportamente-le incorecte ale altora, în loc să pretindă că nu le văd.

•  Adaptabilitatea. Oamenii adaptabili pot răspunde mai multor cerin­ţe fără să-şi piardă puterea de concentrare şi energia, şi nu sunt deranjaţi de ambiguităţile inerente din viaţa organizaţională. Sunt flexibili şi se adaptează la tot felul de provocări, modificându-şi cu abilitatea comportamentul în funcţie de schimbările care apar şi dând dovadă de flexibilitate în gândire atunci când au de a face cu noi date sau evenimente.

•  Ambiţia. Oamenii ambiţioşi au standarde personale înalte, care îi determină să încerce în permanenţă să-şi depăşească recordurile — atât pe ale lor, cât şi pe ale celor pe care îi conduc. Sunt prag­matici, îşi propun obiective bine determinate, dar provocatoare, şi sunt capabili să calculeze riscurile astfel încât aceste obiective să fie realizabile şi să merite riscul. Emblema ambiţiei este învăţarea continua — şi transmiterea — unor metode mai bune.

Iniţiativa. Oamenii care au sentimentul eficienţei — anume că au ceea ce le trebuie pentru a-şi controla propriul destin — excelea­ză în materie de spirit de iniţiativă. Ei profită de oportunităţi — sau le creează — în loc să aştepte. Un astfel de lider nu ezită să o ia înaintea celorlalţi, sau chiar să devieze puţin de la regulă, atunci când acest lucru este necesar pentru a influenţa şansele de viilor.

•  Optimismul. Un lider optimist nu se dă înapoi de la greutăţi, con­siderând că un obstacol este mai mult o oportunitate decât o ame­ninţare. Astfel de lideri îi văd pe ceilalţi într-o lumină pozitivă, aşteptând tot ce e mai bun de la ei. Iar în virtutea perspectivei lor, că „paharul e pe jumătate plin”, se aşteaptă ca schimbările din vi­itor să se soldeze cu rezultate bune.

CONŞTIINŢA SOCIALĂ

•  Empatia. Oamenii empatici sunt capabili să sesizeze o gamă largă de semnale emoţionale, resimţind emoţiile latente, dar neexprimate ale unei persoane sau ale unui grup. Oamenii de acest fel ascultă cu atenţie şi înţeleg punctul de vedere al celuilalt. Empatia le permite să se înţeleagă bine cu oameni care au pregătiri diferite sau care provin din culturi diferite.

•  Conştiinţa organizaţională. Un lider cu o puternică conştiinţă so­cială poate fi foarte perspicace din punct de vedere politic, capa­bil să detecteze reţelele  sociale importante şi să interpreteze relaţiile de putere esenţiale. Astfel de lideri pot înţelege forţele po­litice aflate în joc într-o organizaţie, ca şi valorile de baza şi regu­lile nescrise care operează în cadrul grupurilor umane.

•  Solicitudinea. Oamenii care stăpânesc această competenţă favori­zează un climat emoţional care le permite celor aflaţi într-un con­tact direct cu clienţii să menţină relaţiile la parametri buni. Oamenii aceştia monitorizează cu atenţie satisfacţia clienţilor, pentru a se asigura că aceştia primesc ceea ce doresc. Mai mult, se pun la dis­poziţia celorlalţi atunci când este nevoie.

GESTIONAREA RELAŢIILOR

  Inspiraţia. Oamenii care sunt o sursă de inspiraţie creează rezonan­ţă şi mobilizează oamenii, oferindu-le o viziune convingătoare sau o misiune comună. Aceşti lideri întruchipează ei înşişi ceea ce aşteaptă de la ceilalţi, şi sunt capabili să formuleze o misiune comu­nă într-o manieră care să-i inspire şi pe ceilalţi să îi urmeze. Ei le oferă sentimentul unui scop comun, dincolo de atribuţiile zilnice, făcând astfel munca mai entuziasm antă.

Influenţa. Indicatorii puterii de influenţă a liderului variază de la a găsi abordarea ideală pentru un anumit ascultător, până la a şti cum să convingă oamenii-cheie şi cum să găsească o reţea de sus­ţinători    pentru    o    anumită    iniţiativă.    Oamenii    care    au putere de influenţă sunt persuasivi şi fermecători atunci când se adresează unui grup.

Formarea altora. Oamenii care ştiu să cultive abilităţile altora mani­festă un interes autentic pentru cei pe care îi ajută, înţelegându-le obiectivele, calitățile şi slăbiciunile. Ei pot oferi opinii oportune şi constructive, sunt mentori şi consilieri înnăscuţi.

 Facilitarea schimbărilor. Oamenii capabili să faciliteze schimbările ştiu să recunoască necesitatea unei schimbări şi să pledeze pentru un nou aranjament. Ei pot să susţină cu vehemenţă schimbarea, chiar şi în faţa adversităţilor, făcând ca argumentele în favoarea ei să devină covârşitoare. De asemenea, ştiu să găsească modalităţi practice de a depăşi barierele care stau în calea schimbării.

*  Gestionarea conflictelor. Oamenii care gestionează ideal conflictele sunt capabili să separe părţile în conflict, să înţeleagă perspectiva fiecăreia, iar apoi să găsească un ideal comun la care să adere toa­tă lumea. Ei scot la suprafaţă conflictul, iau cunoştinţă de senti­mentele şi de punctele de vedere ale tuturor părţilor şi apoi redirecţionează energia către un ideal comun.

*  Spiritul de echipă şi colaborarea. Oamenii care ştiu să joace în echi­pă creează o atmosferă de colegialitate şi sunt ei înşişi modele în ce priveşte respectul, întrajutorarea şi cooperarea. Ei câştigă de­votamentul activ şi entuziast al celorlalţi în folosul efortului colec­tiv, şi construiesc spiritul şi identitatea grupului. îşi petrec mult timp formând şi cimentând relaţii apropiate, dincolo de cele care reprezintă o simplă obligaţie.

Comments

comments

Related Posts

1 Comment

  1. Georgeta

    Un articol foarte interesant si util. Sunt sigura ca il voi reciti de cate ori voi avea nevoie.
    felicitari.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

PARTENERI